2000  
18 maart Aanmelding bij het Ministerie van Justitie
Wij hebben ons aangemeld bij het MvJ om een kindje te mogen adopteren. Na ongeveer een week krijgen wij ons BKA nummer (Buitenlands kind ter adoptie) toegewezen. Na pas een jaar wachten zullen wij meer horen.
   
2001  
23 februari Uitnodiging voor deelname aan de VIA cursus
Na bijna een jaar wachten krijgen wij het bericht dat wij mogen deelnemen aan de voorlichtingscursus voor aspirant adoptieouders die wordt gegeven door de Stichting adoptie voorzieningen, afdeling VIA (Voorlichting en Informatie over Adoptie). Omdat wij op dit moment nog bezig zijn met vruchtbaarheidsbehandelingen vragen wij hiervoor uitstel.
   
2002  
16 mei Verzoek om deelname aan de VIA cursus
Wij zijn nu definitief gestopt met alle ziekenhuisbezoeken en hebben besloten ons volledig op adoptie te gaan richten. Wij doen een verzoek bij het MvJ om ons opnieuw in te delen bij de VIA cursus.
11 november Eerste voorlichtingsdag van de VIA cursus
In totaal zullen wij 6 ochtenden de voorlichting krijgen. Gelukkig kunnen wij deze in Tilburg gaan volgen. De voorlichting is verplicht en wij zitten hier samen met nog 6 andere stellen. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. achtergrond van het adoptiekind, scheiding, hechting, rouwproces, opgroeiende adoptiekinderen, vergunninghouders en voorwaarden. Ook komt er een ervaren adoptieouder haar verhaal doen, en krijgen wij o.a. videobeelden van een kindertehuis te zien.
   
2003  
27 januari Laatste voorlichtingsbijeenkomst
De 6 voorlichtingen zitten erop. Wij hebben het idee dat deze cursus heel nuttig is geweest, en zijn een beetje meer thuis geworden in “adoptieland”.
10 april Medische keuring
Bericht gekregen van het MvJ dat er een medisch onderzoek moet plaatsvinden. Dit mag niet gedaan worden door je eigen huisarts. Na keuring van ons beiden moet de arts de verklaring naar het MvJ sturen. We zijn allebei goedgekeurd en wachten nu op bericht van de Raad voor de Kinderbescherming voor het gezinsonderzoek
8 mei Aanvang gezinsonderzoek
Een medewerkster van de Raad voor de Kinderbescherming komt bij ons thuis voor het eerste gesprek van het gezinsonderzoek. Wij hebben al eerder ons levensverhaal op papier gezet. Er wordt o.a. gesproken over onze jeugd, familierelaties, normen en waarden, gezondheid, sociale contacten, en uiteraard uitgebreid over het hoe en waarom van adoptie.
15 mei Vervolg gezinsonderzoek
Op het kantoor van de RvK vindt het tweede gesprek van het gezinsonderzoek plaats. Er wordt nu nog dieper op de zaken ingegaan. Onderwerpen als kinderwens en kinderloosheid, opvoedingscapaciteiten, discriminatie, hechting en toekomstverwachtingen komen aan bod. De gesprekken zijn soms moeilijk maar wij hebben een erg aardige medewerkster van de Raad getroffen.
20 mei Laatste gesprek gezinsonderzoek
Vandaag mogen wij weer op het kantoor van de RvK verschijnen. Het acht pagina’s tellende eindrapport is door de medewerkster opgemaakt en wordt aan ons ter inzage voorgelegd. Wij krijgen gelukkig te horen dat wij aan alle eisen voldoen om een kindje te adopteren. De Raad zal dit positieve advies doorsturen naar het MvJ. Zij zullen op basis van dit advies bepalen of wij een beginseltoestemming zullen krijgen.
24 mei Beginseltoestemming
Bericht gekregen van het MvJ dat er aan ons beginseltoestemming wordt verleend. Dit is eigenlijk de belangrijkste stap in het hele adoptieproces. Wij zijn hier dan ook erg blij mee! Een kopie van ons gezinsrapport zal worden doorgestuurd naar de vergunninghouder die door ons is gekozen om te bemiddelen in het verdere adoptieproces. Dit is de Stichting Meiling.
28 mei Bericht van vergunninghouder
Wij krijgen een brief van Meiling dat zij van het MvJ ons gezinsrapport en de beginseltoestemming hebben ontvangen. Zij zullen ons binnenkort uitnodigen voor een centrale intake. Op 7 juni krijgen wij een telefoontje en wordt er een afspraak gemaakt.
17 juni Centrale intake
Vandaag is het eerste intake gesprek met Meiling. Hiervoor moeten wij ons melden in Apeldoorn. Dit is alleen nog een algemene intake. Wij geven aan voor China te willen kiezen, en kunnen aangeven of wij een jong kindje of een wat ouder kindje willen adopteren. Wij komen in aanmerking om een kindje in de leeftijd van ongeveer 8 tot 14 maanden te adopteren. Het blijkt dat de wachttijd na deze centrale intake nog redelijk lang is. Pas over ongeveer acht maanden zullen wij aan de beurt zijn voor de landen intake. Dit is wel een beetje een tegenvaller. Tot die tijd komen wij op de landenwachtlijst.
20 september Meilingdag
Dit jaar wordt in het Land van Ooit de Meilingdag gehouden. Er is veel informatie over adoptie en heel het park is vol met ouders en hun (voornamelijk Chinese) kindjes. Ook zijn er veel mensen die nog wachten, net als wij. We kijken onze ogen uit.
   
2004  
2 maart Landen intake
Eindelijk is het zover. Wij mogen naar Hendrik Ido Ambacht voor de landen intake. We krijgen te horen welke papieren we moeten verzamelen voor ons dossier dat naar het CCAA (China Centre of Adoption Affairs) in China zal worden verzonden. Wij moeten zorgen voor o.a. een eigen verklaring, uittreksels geboorte en huwelijksregister, financieel overzicht, werkgeversverklaringen, voogdverklaring, foto’s van onszelf en ons huis, bewijs van goed gedrag en een gezondheidsverklaring. Alles moet in het Engels, en voor de gezondheidsverklaring moeten wij weer een keuring ondergaan, dit keer bij onze eigen huisarts en in het ziekenhuis bloed laten prikken voor o.a. een hiv-test.
8 april Notarisbezoek
Wij hebben inmiddels alle papieren verzameld en ondertekend. Vandaag moeten wij naar de notaris om onze handtekeningen, en de handtekeningen van de voogden en de huisarts te laten legaliseren. Alles wordt gestempeld en voorzien van een handtekening en een verklaring van de notaris. Wij verzoeken de notaris de documenten door te sturen naar de arrondissementsrechtbank omdat de handtekening van de notaris ook weer gelegaliseerd moet worden.
13 april Tweede notarisbezoek
We kunnen ons complete dossier, inclusief gezinsrapport ophalen bij de notaris. Alles wordt netjes gebundeld en voorzien van lakzegels.
14 april Rondje Den Haag
Vandaag gaan wij ons dossier laten legaliseren in Den Haag. Hiervoor moet je bij diverse instanties de benodigde stempels halen. Als eerste gaan we naar het Ministerie van Justitie, daarna naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en als laatste nog naar de Chinese Ambassade. Nu is ons dossier helemaal klaar!
15 april Verzenden dossier
Het hele dossier sturen wij vandaag aangetekend naar onze vergunninghouder.
16 april Dossier gearriveerd
Het dossier is veilig bij Meiling aangekomen. Helaas is gisteren een zending dossiers per koerier naar China gegaan. Ons dossier zal pas volgende maand verzonden worden.
14 mei Dossier naar China
Ons dossier is vandaag verzonden naar het CCAA in China.
18 mei Inlogdatum in China
Wij krijgen een bevestiging dat ons dossier op deze datum in China is aangekomen. De wachttijd bij het CCAA is nu nog ongeveer 7 maanden.
10 november Het Voorstel
Vandaag hebben wij het langverwachte telefoontje gehad, we hebben een dochter!!!!